Informatie

Evenals vroeger overlijden er jaarlijks – vaak heel onverwacht – mensen. Ook binnen de gemeente Ten Boer. Eeuwenlang werden de overledenen in het dorp Ten Boer en omstreken door de ‘noaberschap’ begraven. Eerst in en rondom de kerk. Later op de begraafplaats buiten het dorp. Inmiddels raakt deze vol en is er een nieuw begraafpark gekomen.

Sinds 1910 – heeft een aantal inwoners uit onze gemeente de vroegere ‘noabersplichten’ op zich genomen. Hiervoor is de ‘Uitvaartvereniging Ten Boer’ opgericht. Zij heeft naast een aantal dragers een uitvaartverzorger – in de persoon van de heer J.L. van Houten te Loppersum - in dienst. Hij is het aanspreekpunt in geval van overlijden.

De ‘Uitvaartvereniging Ten Boer’ is een vrijwilligersorganisatie welke zonder winstbejag nog steeds kan concurreren met grote en dure begrafenisorganisaties.

Kortom een waardevolle traditie op ons dorp die verdient in stand te worden gehouden.

Zaken m.b.t. de aankoop van een graf op de oude regelt de begraafplaatsvereniging. Voor zaken m.b.t. de aankoop van een graf op de nieuwe begraafplaats dient u contact op te nemen met de begraafplaats Selwerderhof Groningen, tel. 050 5778762. De gemeente Ten Boer heeft de beheerstaken voor de nieuwe begraafplaats aan Selwerderhof uitbesteed.

Wat doet de Uitvaartvereniging Ten Boer nog meer?

Daarnaast heeft de Uitvaartvereniging als taak het aannemen van en toezicht houden op het personeel en het jaarlijks uitschrijven van een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur verantwoording wordt afgelegd voor het in het afgelopen jaar gevoerde (financiële) beleid. Deze vergadering vindt meestal plaats in de maand januari/februari en wordt aangekondigd in de plaatselijke krant. U bent daar van harte welkom.